SASB on julkistanut ensimmäisen maailmanlaajuisen kestävyyden raportoinnin standardin

Keskiviikkona 7.11.2018 julkistettiin kuuden vuoden kehitystyön jälkeen maailman ensimmäinen toimialakohtaiseen olennaisuuteen perustuva kestävyysraportoinnin standardi. Yhdysvaltalainen voittoa tavoittelematon Sustainability Accounting Standards Board (SASB) julkisti maailmanlaajuisen standardin Euroopassa Lontoon pörssin avauskellonsoitolla.

SASB:in standardien tavoite on maailmanlaajuisesti auttaa yhtiöitä määrittelemään, hallinnoimaan sekä viestittämään taloudellisesti olennaista kestävyystietoa sijoittajilleen.

SASB:in taustalla on yli 2800 kansainvälistä yhteistyöpartneria, sijoittajia, yhtiöitä sekä muita markkinatoimijoita, jotka ovat yhdessä kehittäneet läpinäkyvän tavan arvioida yritysten taloudellisesti olennaisia kestävyystekijöitä. Kestävyysteemoja on yhteensä viisi: luonnonvarat, inhimillinen ja sosiaalinen pääoma, kestävät liiketoimintamallit ja tuoteinnovaatiot sekä johtaminen ja hyvä hallintotapa. Näiden viiden teeman alla on yhteensä 26 todennettua kestävyyskysymystä, joilla katsotaan olevan taloudellista vaikutusta yrityksen tulokseen. Kestävyyskysymykset eivät ole kaikille toimialoille samoja, vaan vaihtelevat 77 toimialan kesken. Standardit ovat ilmaiseksi ladattavissa täältä.

”Kirjanpidon keksimisen jälkeen [pakollinen kestävyysraportointi] on isoin periaatteellinen muutos, mitä finanssipuolella on tapahtumassa,” kommentoi aiheesta EU-parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen haastattelussaan 24. toukokuuta 2018. EU-komissio on parhaillaan kehittämässä regulaatiota, joka tekee sijoittajille kestävyysteemojen huomioimisen tulevaisuudessa pakolliseksi. Komissio on myös tunnustanut SASB:in raportointiviitekehyksen yhteensopivaksi ei-taloudellisen kestävyystiedon raportoinnin ohjeistuksen kanssa.

SASB:in standardi mahdollistaa jatkossa läpinäkyvän ja standardoidun kestävyysraportoinnin ja yritysten sekä sijoittajien keskinäisen vertailun.  

Tracefi on SASB:in ensimmäinen lisensoitu data-analyysipartneri Pohjoismaissa. Toimintamme keskittyy sijoitusten kestävyysanalyysiin SASB:in metodologiaan pohjautuen.